31.10.10

Dra åt helvete AF Kultur!


Jag vet inte om ni kommer ihåg eller ens vet om problemen och följderna jag hade med AF Kultur i 2006. Man kan säga att även jag hade kommit till en punkt jag kunde säga "minns inte längre".

Vad var det som hade hänt?

Såsom många andra nyanlända arbetslösa konstnärer hade även jag vägarna förbi AF Kultur i 2006. AF Kultur exkluderade denna utländska konstnär som hade haft stora delen av sin karriär utanför Sverige pga. hans invandrarbakgrund trots att alla antagningskriterier var uppfyllda.
Jag förblev då inte tyst utan gick ut till allmänheten med information om den öppna diskrimineringen.

Vänsterpartiet hörsammade mig, tog upp ärendet på riksdagen, motionen hade besvarats av en minister, ett intetsägande svar. Efter det skrev jag till DO och de i sin tur meddelade mig att de inte kunde hitta tillräckligt underlag för att styrka att diskrimineringen skulle ske pga. etnicitet.

Sedan…


Det har gått 4,5 år. Under denna tid har jag deltagit ytterligare i 32 utställningar i den svenska och internationella konstvärlden.
Bara 11 av dem senaste året… Man har skrivit om mina verk, diskuterat, recenserat i tidningar, magasin, gjort program om på flera tv kanaler. Min konstblogg Open Flux har drygt sjuttiotusen besökare…

Det har gått 4,5 år. Jag blev tyvärr arbetslös igen sedan januari. Kontakten med AF går följaktligen inte genom AF kultur. Fastän AF Kultur har de utbildningarna som kan leda till ett jobb för mig i sin regi och det krävs att man är inskriven på AF Kultur för att söka dessa. Anledningen till min ansökan i 2006 var att kunna delta liknande program; livet ställer liknande nödvändighetskrav nu.


Jag tänkte och kom fram till att saker måste ha ändrats under denna period, personalen på AF skulle vilja reparera gamla misstaget och omvärdera min ansökan från 2006. Jag skickade ett mail samt bifogade mitt uppdaterade CV:

"Hej,

Jag hade tidigare ansökt om inträde till AF Kultur 2006.09.26 som ni kan se i era register.


Jag har varit arbetslös under en tid och de arbeten jag vill söka efterfrågar vissa programkunskaper. Jag har sett att det finns utbildningar som skulle förse mig med det som eftersöks finns i er regi.
Såsom ni vet hade jag redan vid förra ansökningstillfället uppfyllt inträdesvillkoren för AF Kultur. Men trots det fick jag avslag på min ansökan och därefter gick jag vidare till DO och fallet togs upp på Riksdagen.

Jag ber er och tror att ni också samtycka att ompröva mitt ärende avseende inträde till AF Kultur. Därför gör jag ingen ny ansökan utan vill med detta aktualisera min tidigare ansökan.


Jag bifogar förstås mina CV:konstnärliga och arbetslivserfarenhet som är uppdaterade sedan dess.


Jag ser framemot att få beskedet att jag är inskriven på AF Kultur.


Med vänlig hälsning,"


Svaret kom inom 24 timmar:


"Hej!

Yrken AD, layout och grafisk formgivare tillhör inte Af Kultur. Det framkommer inte av dina meriter att du under de senaste 3 åren arbetat tillräckligt i yrken som tillhör af Kultur.


MVH


Katja Sjöberg"


Det fanns bara ett svar jag kunde ge:


"Hej,


Jag undrar om du har verkligen tittat på mina båda CV: konstnärliga och arbetslivserfarenhet.


Menar du verkligen att jag inte uppfyller kriterierna trots mitt 19 åriga yrkesliv som erkänd och etablerad bildkonstnär? Om vi bara räknar de senaste 5 åren (sedan jag kom till Sverige) har jag deltagit i 32 utställningar både internationellt och i Sverige på etablerade gallerier, konsthallar samt biennaler. Bara i år deltagit i 11 utställningar som bildkonstnär.


Jag fyllde dessa kriterier redan i 2006 som du också vet.


Om du fortsätter att åberopa "Yrken AD, layout och grafisk formgivare tillhör inte Af Kultur" trots allt, kommer jag ställa mig undrande till dina verkliga motiv."

De ville ha bevis/dokument som styrker mitt identitet som aktiv konstnär.

Jag skickade dokumenten så att hon skulle kunna öppna och läsa dem på Internet. Dokumenten som skickades:
2010 Athens Art 2010 Contemporary Art Exhibition Brochure
2010 PAI 2010 Contemporary Art Exhibition Samothrace Poster
2010 7th Karaburun Festival Brochure
2010 Distance Festival London Brochure
2010 Ankara International Film Festival Catalogue
2010 Ankara International Film Festival Brochure
2010 Tornavideo Exhibition Catalogue
2010 HEP China Exhibition Web News 1
2010 HEP China Exhibition Web News 2
2010 HEP China Exhibition Web News 3
2010 HEP Tehran Exhibition Poster
2010 HEP Beijing Exhibition Poster
2010 !F Istanbul Film Festival Online Program
2009 Solo Exhibition Tegen2 News Dagens Nyheter 20090308
2009 Solo Exhibition Tegen 2 Poster
2009 Istanbul Off Spaces Exhibition Berlin Catalogue
2009 35th Years of Turkish Video-art Exhibition France Brochure
2009 35th Years of Turkish Video-art Exhibition France Catalogue
2009 Interzone Nation Gallery Galzenica Zagreb Catalogue
2009 HEP Spain Exhibition Web News
2009 HEP Germany Exhibition Poster
2009 HEP Portugal Exhibition Poster
2009 HEP Portugal ExhibitionWeb1
2009 HEP Australia Exhibition Poster
2009 HEP Australia Exhibition Web News 1
2009 HEP Australia Exhibition Web News 2
2009 HEP Australia Exhibition Web News 3
2009 HEP Macau Screening Program List
2009 HEP Macau Exhibition Poster

2009 Dirty Story Exhibition BM Suma Istanbul Brochure

2009 Ankara International Film Festival Catalogue

2009 Ankara International Film Festival Brochure
2008 Supermarket Art Fair Catalogue
2008 1st International Roaming Biennial Of Tehran Istanbul Poster

2007 Jag Min Husses Hund Exhibition Tegen 2 Flyer

2007 An Article About Jag Min Husses Hund Exhibition Tegen 2 Web

2007 An Article About Jag Min Husses Hund Exhibition Tegen 2 Afton Bladet
2007 An Article About Fear Of God Exhibition Radikal Newspaper
2007 An Article About Fear Of God Exhibition Radikal Newspaper 2

2006 News About Oppet Brev Till Migrationsverket SvD 20060615

2006 LabyrintIn Exhibition BotkyrkaKonsthall Book


Hon misstog sig och trodde att dessa kataloger, brochyrer och affischer var olika formgivningsjobb jag hade gjort, eftersom hon uppenbarligen inte hade läst innehållet. Några dokument var på turkiska, så hon svarade förstås att hon inte kunde läsa dessa. Jag svarade tillbaka att dessa var kataloger, brochyrer, affischer och nyheter från de olika utställningarna som jag hade deltagit runt om i världen, var skrivna förstås i olika språk beroende på vilket land utställningen ägde rum, vissa var på turkiska, grekiska, portugisiska eller kinesiska och om hon inte kunde dessa språk var det naturligt att hon inte kunde läsa det.
Denna gång kom ett kort svar med endast en mening, en uppmaning som jag trodde var att jag skulle översätta dokumenten från engelska till svenska. Eftersom de flesta av dokumenten var på engelska. Jag blev förbannad, svarade att hon kunde anlita en översättare om hon inte heller kunde engelska och att det inte var min uppgift. Jag ställde motfrågan om problemet i stället handlade om att jag är en utlänsk konstnär som ställer ut på den internationella konstscenen och att jag inte var en äkta-svensk konstnär som ställer ut på hemmaplan och har alla dokument på svenska.

Sedan visade det sig att Katja kunde visst engelska, det hon ville var att jag skulle gå till AF Kultur för att översätta alla dokument som inte var på svenska och engelska... Översätta dessa till engelska... Jag undrade varför hon inte ville att jag skulle översätta till svenska utan till engelska, hade hon fördomar om att jag inte skulle klara det som utländsk konstnär...

Jag skrev svaret:
Glöm dokumenten på kinesiska, turkiska, portugisiska, spanska, franska, grekiska, de dokumenten som blir kvar är på svenska och engelska och mer än tillräckligt för att styrka mitt konstnärliga duglighet.

Jag tillade att de inte heller kan beorda mig att gå dit, jag anser att jag hade skickat all information och handlingar som efterfrågades för att ompröva min ansökan om tillträde till AF Kultur och att jag faktiskt väntar på deras svar på min ansökan.


Beslutet kom inom en vecka per post. Svaret var densamme som första mailet jag hade fått men denna gång var brevet undertecknad av chefen för AF Kultur, Stefan Popovic i stället för Katja Jarvinen Sjöberg som jag hade kontakt med under hela resan:
"Arbetsförmedlingen har tagit del av de uppgifter du skickat och gått igenom dina meriter. Kartläggningen visar att du har en bakgrund som grafisk formgivare, AD och layoutare. Det är yrken som inte tillhör Af Kultur Media.


För att uppfylla kriteriarna för inskrivning ska man under de senaste 3 åren ha avslutat en godkänd utbildning eller ha arbetat huvudsakligen i ett yrke som tillhör Arbetsförmedlingen Kultur."


Han hade även skickat med listan på yrken som tillhör AF Kultur: däribland målare, konstnär, konstgrafiker, formgivare, illustratör... alla dessa yrken som mina dokument faktiskt styrker att jag har.


Min personliga motpart är samma kontaktperson som jag hade i 2006. Min institutionella motpart är samma myndighet som stödjer beslutet nu som då. Med andra ord inget är förändrat.


Trots det har det gått 4,5 år och om jag skulle sammanfatta den Sverige som har förändrats under tiden med en enda mening skulle det lyda så här:
Den öppna och dolda rasism jag har sett ända sedan min ankomst som finns i samtliga fält inom det vardagliga livet och har varit verksam på alla statliga institutioner och i den interna konstmaffian, har nu dessutom fått tillträde till riksdagen.

Leta inte efter svar på varför, hur detta kunde hända eller vilka stödde rasismens framfart. Det är för att det har gått 4,5 år och vissa saker har inte förändrats ett dugg.


Jag ska publicera denna blogg och är nästan säker på att ett svar ska komma från en ledare inom KRO som säger: ”Hakan, om du blir medlem hos oss, kan vi bekämpa sådana orättvisor på ett mer effektivt sätt. Men när du inte är medlem, blir det svårt”. Tack så mycket på förhand...


Jag ska publicera denna blogg och kanske kommer VP att visa sitt intresse, kanske ska blunda för den pga andra viktigare punkter, eller ska lämna en motion, den berörda ministern ska lämna ett intetsägande svar varvid ärendet glöms. Tack så mycket för alla era goda intentioner och er maktlöshet...


Jag ska publicera denna blogg är säker på att att jag denna gång inte anmäler detta till DO, eftersom jag kan inte se hur det ska vara möjligt att DO hittar bevisen nu som det inte kunde i 2006. Jag tackar dig inte DO. Om jag kunde och hade makt skulle jag anmäla dig själv till DO.


Jag ska publicera denna blogg och är säker på att några av mina vänner ska tänka utifrån rubriken eller min ilska att jag är för stridslysten än nödvändigt och tillägga ett svar som nästan ursäktar AF kulturs svar: ”Hakan, du ska veta att många äkta svenska konstnärer har liknande problem.” Dessa vänner göra sig inte besvär att kommentera. Jag vet att man inte kan bättre än så när man har sådant anpassningsbehov...


Jag ska publicera denna blogg och är säker på att många handläggare inom den konstnärliga och kulturella fond / stipendie-världen kommer att skratta tyst inom sig. De påminner mig i smyg om den dolda regeln: nämligen att man som utländsk konstnär inte får stöd de första 10 åren i Sverige. Naturligtvis, ger de hellre stöd till ex. en smyckesbutik än att bevilja originella konstprojekt som belyser och berör oftast det mångkulturella livet: från mig och säkert tiotal andra som mig, vi får inget stöd i enlighet med denna regel.
Jag ska publicera denna blogg och är säker på att ingen från tidningarnas kultursidor kommer att visa intresse för ämnet och den bakomliggande fula diskrimineringen. De är numera fullt upptagna med att ge plats åt konstkritiker som skriver gång på gång om hur viktigt det är att Sverigedemokrater möts på ett trevligt sätt på gator och torg.

Just därför, denna gång och en absolut sista gång, verkligen: ”Dra åt helvete AF Kultur!”


Men det finns en sak... Som ni alla har glömt, ni tänker inte ens på det: Vi, nysvenskar utgör numera en tredjedel av detta land och snart är vi hälften. Var så säker, vi har också många vänner bland äkta svenskar! Det kommer en dag då tiderna ändras, helt säkert! Då ska Sverige bli den nya Sverige. Det ska rensa ut sådana inkompetenta människor på alla dessa institutioner som säger ”jag har makt, jag håller den fast och brukar den” för att dölja och dölja sina egna usla stackars liv bakom sådana beslut och ersätta egen maktlöshet genom att skapa hinder för andra.

Jag har fortfarande hopp!

20.10.10

"Sazak'ın Dikenleri" Portekiz Temps D'Images Festivali'nin ödüllü "Sanat Filmleri" bölümüne seçildi


"Hakan Akçura, kendi performansı "Sazak'ın Dikenleri" üzerine yaptığı filmle, hiçbirimize bir kaçış şansı vermiyor ve onunla birlikte Türkiye'nin sıcak güneşinin altında bir hoşgeldin eylemi olarak kalkıştığı bu somut, ağır işin ardına takılıp gidiyoruz. "


Rajele JainFilms Award for Films on Art program yönetmeni
Festival Kataloğu (pdf) Videom "Sazak'ın Dikenleri", 28 Ekim - 21 Kasım 2010 tarihleri arasında Lizbon'da düzenlenecek Temps D'Images (Zamanın Görüntüleri) Festivali'nin "Film Award for Films on Art" (Sanat Filmleri için Film Ödülü) başlıklı bölümüne seçildi.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Temps D'Images, performans sanatçıları, film yönetmenleri, görsel sanatçılar, müzisyenler, dansçılar ve yazarlar arasında karşılıklı değişim programları yaratan, onların yaratımlarına yapım ve sunum olanakları sağlayan disiplinlerüstü bir festival.

"Film Award for Films on Art" ise, son üç yıldır Festival kapsamında yeralan, seçecekleri ve ödüllendirecekleri filmlere dair beklentilerini aşağıdaki cümlelerle açıklayan bir özel bölüm:

"Sanat ya da sanatçı filmleri özünde, kendi filmiyle yüzleşmek isteyen film yönetmeni için de, sanatını sunmak isteyen sanatçı için de disiplinlerüstü sanat işleridir.

Tüm olanaklı, farklı biçimlere şans tanıyan Festival, uzun süreli gözlemler, tarihsel araştırmalardan güç alan, sanatçıların çekim ve kurguya dair seçimleriyle deneysel bir filme dönüşen belgesellerin, özgün, niteliği yüksek, geleneksel ve güncel örneklerini bulup, seçip, ödüllendiriyor.

Bu filmler, yönetmeninin tanınmış bir sanatçı portresini sunmak isterken, kendi düşünceleri ile saygıyla yaklaştığı filminin ana karakteri arasında kendi yolunu aradığı filmler olabiliyor. Sosyal/politik bir bağlama özel bir sanat biçimi ya da sanatçı varoluşu ile dokunan, yaratım sürecine odaklanan, içinde gösterilen üç boyutlu sanat işlerinin biçimsel problemlerini yansıtan, sanat ve sanat tarihine yönetmeninin kültürü dışından bakmaya çalışan filmler olabiliyor.

Sanatçı, sanat eseri, yönetmen kimliğiyle sanatçı arasında zengin bir etkileşimi çağıran, seyirciye kaydedilmiş ya da belgelenmiş bir sanat eylemini sunmaktan ötesini isteyen filmler..."

"Sazak'ın Dikenleri", Temps D'Images Festivali'nin ödüllü "Sanat Filmleri" bölümüne seçilen 35 filmden biri ve 14 Kasım 2010'da gösterilecek.

Sazak'ın Dikenleri bundan önce Ankara Film Festivali kapsamında "Video: Bellek Mekan" sergisine, Londra Distance Festivali'ne, 7. Karaburun Şenliği'ne ve çok yakında ayrıntılarını anlatacağım bir süreçle "gösterilmediği" Atina'daki AthensArt 2010 sergisine katılmıştı.
Sazak'ın Dikenleri / Thistles of Sazak from hakan akcura on Vimeo.

Sazak'ın DikenleriBir performansın belgeseli

Yapımcı: Open Flux
Yönetmen: Hakan Akçura
Müzik: Dror Feiler
Kamera: Hakan Akçura, Dror Feiler, Leyla Ferngren, Gunilla Sköld-Feiler
Kurgu: Hakan Akçura
41.31 dak.
2010
Stokholm, İsveç"Sazak, Türkiye'nin Ege kıyılarında İzmir şehrinin Karaburun ilçesinde yeralan 1922 yılında diğerleriyle birlikte zorla boşaltılan bir Rum dağ köyü.

Zamanında bağlarında lezzetli şaraplar ve pekmezler üretmek için rizaki üzümleri yetiştiren bu köyün ve çevre köylerin Rum sakinleri, aslında en az geride kalanlar kadar bu toprakların sahibi olsalar da, İzmir’i işgal eden Yunan ordusuyla bir sayıldılar, Karaburun koylarından denize dökülüp, öldürülüp, sürüldüler; arkalarından köyleri talan edildi.

O günden bu yana, yani tam 87 yıldır, yeraldığı sarp yamaçta, güçlü rüzgarlara, Midilli ve Sakız adalarına yüzü dönük, hala ayakta kalan taş evleri ve eşsiz siluetiyle ıssız, yalnız ve korumasız bekler Sazak.

2009 yılının Ağustos ayında 50 kadar Yunanistan vatandaşı Patras yakınlarından Türkiye'nin İzmir ilinin Karaburun ilçesine geldiler. Onlar 2. düzenlenen Karaburun Yarımadası Türk-Yunan Dostluk Günleri kapsamında, tam 87 yıl sonra dedelerinin terketmek zorunda kaldığı toprakları ziyaret edecek olan torunlardı.

6 Ağustos akşamı, yöre sakinleriyle ilk buluşma yemeğine katılmak üzere Küçükbahçe köyüne giderken, otobüsleri durdu ve yola indiler. Basan akşam karanlığında, uzaktaki Sazak köyüne ya da onların deyişiyle Sazaki'ye baktılar.

İkinci buluşma yemeği ertesi gün Sarpıncık köyünde yapılacaktı.

Bense, o son yemekle aynı gün yani 7 Ağustos'ta Sazak köyünde bir sanat performansı gerçekleştirerek onlara “merhaba” demek istiyordum. Günler öncesinden kasabanın duvarlarına astığım ve çevre köylere dağıttığım performans duyurum şöyleydi:

Sazak'ın dikenleri

Yedi Ağustos 2009'da, gündoğumundan günbatımına kadar,
Sazak köyünü, onun ağır boşluğunuyürek dağlayan bir örtü gibi kaplayan
devedikenlerinden temizlemeye çalışacağım.
Bu performansım katılıma açıktır.

Hakan Akçura

Sazak'ı boylu boyunca kaplayan dikenlerden temizlemeye kalkmak, bu simgesel temizlik, benim için, köyü 87 yıldır acılı geçmişiyle birlikte terkedildiği yalnızlıktan, sahipsizlikten, korumasızlıktan kurtarmaya çalışmanın, onu her geçen gün daha da gelişeceğine inandığım Türk-Yunan dostluğunun simgelerinden biri haline getirmenin yolunu açmaya kalkışmaktı.

Dikenlerini temizleyeceğim her evden, o evin orada artık olmayan sahiplerinden kendimce izin istedim.

Evet performansım katılıma açıktı. Çağrımı sadece Karaburun ve çevresine yaygınlaştırmamış, aynı zamanda ilk buluşma yemeğinin Türkiyeli ve Yunanlı tüm konuklarına da duyurmuştum. Performansa ekibim dışında sadece iki kişi geldi. Küçükbahçe yazlıkçılarından Bergamalı emekli bir felsefe öğretmeni ile kızı. Sularını ve meyvelerini paylaştılar benimle.

Onlara teşekkür ediyorum.

Hakan Akçura"19.10.10

"Thistles of Sazak" selected for "Film Award for Films on Art" section of Temps D'Images Portugal 2010 Festival

"With the film about his performance "Thistles of Sazak", Hakan Akçura even doesn't give us any change to escape - here we are to follow his heavy work for a welcome performance under the hot sun of Turkey, it is tangible."
Rajele JainDirector of the Film Award for Films on Art
Festival Catalogue (pdf)
I am very honored to have my video selected for Temps D'Images Portugal 2010 Festival, Film Award for Films on Art
section.

TEMPS D'IMAGES Portugal 2010 FILM AWARD for FILMS ON ART

The transdisciplinary festival TEMPS D'IMAGES enables, produces and presents since seven years artistic works which were created through the mutual exchange of artists of different disciplines such as performer and film maker, visual artist and musician, writer and dancer.
This year for the third time TEMPS D'IMAGES announces the competition of films to win the TEMPS D'IMAGES FILM AWARD for films on art.
Films on art or artists are intrinsincly transdiciplinary art works since the film maker necessarily has to confront his own film art with the art of the artist which he wants to present.
TEMPS D'IMAGES will select and award films on art which show a unique and high quality of traditional as well as contemporary forms of documentaries: from hommage films to film essays to long term observations to historical research upto experimental films who themselves become an art work through their way of filming or editing - TEMPS D'IMAGES will give a chance to all different forms.
There can be portraits of a famous artist in which the film maker had to approach his protagonist by finding ways between high respect and his own idea to the film, there can be films on the sociological/political context in which a specific art or artist arise, or films with the focus on the process of creation, films which reflect the formal problems in showing 3-dimensional art works in film, films about art or art history itself, films on art of other than the film maker's culture...
A rich interplay is established between artist, art work, film-director-as-artist, and viewer when a film on art wants to be more than a mere documentation, recording of an art event.


Thistles of Sazak

A documentary of the art performance

Producer: Open Flux
Director: Hakan Akçura
Music: Dror Feiler
Camera: Hakan Akçura, Dror Feiler, Leyla Ferngren, Gunilla Sköld-Feiler
Edit: Hakan Akçura
41.31 min.
2010
Stockholm, Sweden
Sazak is a mountain village located in Karaburun, Izmir on the Aegean coast of Turkey and is just one of many Greek villages forcibly evacuated in 1922.

The Greek residents of this and surrounding villages, who once grew rosica grapes in their vineyards and produced delicious wines and molasses, were considered together with the Greek army that invaded Izmir. The Greek residents were driven to the sea at the coves around Karaburun, killed and deported and the villages they left behind were plundered, although they actually had the same rights in these lands as those who remained.

Since those times, for 87 years, Sazak remained desolate, solitary and unprotected on the steep slop facing toward the islands of Lesvos and Chios, where there are still stone houses and unique silhouettes.

In August 2009, about 50 citizens from Patras, Greece, came to Karaburun, Izmir in Turkey. They were the grandchildren of those who were forced to leave the lands which they would visit after 87 years as part of the 2nd Karaburun Peninsula Greek-Turkish Friendship Days.

As they were going to the Kucukbahce village for the first dinner to meet with the local people on the evening of August 6, their bus stopped and they got out. They looked at the village of Sazak, or Sazaki as they call it, lying far away in the falling darkness of the evening.

The second dinner would be at the village of Sarpincik on the next day.

I wanted to salute them by making an art performance at the village of Sazak on August 7, i.e. on the same day as that last dinner. I posted the performance announcement on walls in the town and the surrounding villages days before:

Thistles of Sazak

I will try to clear the village of Sazak from thistles, which covers its heavy emptiness like a heartrending veil, from dawn to dusk on the Seventh of August, 2009.
Your participation is welcome at my performance.

Hakan Akçura

For me, trying to clear the covering of thistles at Sazak is a symbolic cleansing meant to open the way for rescuing the village from the lonely, derelict, unprotected state in which it has been left together with its painful past for 87 years. Also to transform it to one of the symbols of Greek-Turkish friendship, which I believe will develop ever more with each passing day.

I asked for permission, in a way, from the earlier owners of each house, who are no longer there, before clearing the thistles.

Yes, my performance was open to participation. I spread my call not only in and around Karaburun, but I also informed all the guests, Greek and Turkish alike, who met at the first dinner. Only two persons came to the performance in addition to my team; a retired philosophy teacher and his daughter from Bergama, who were spending their summer holidays in Kucukbahce.

They shared their water and fruit with me.

I would like to thank them.

Hakan Akçura12.10.10

Försenade uppladdningar 2: Varför inte? / Late upploads 2 : Why not? / Gecikmiş yüklemeler 2: Neden olmasın?

sv: Jag har kunnat ladda upp mina videor från senaste årets solo utställning (Varning för klämrisk! / Tegen 2*) till internet endast nyligen. Denna video är först utt: Hesa Fredrik.

eng: I could uppload my videos from last years solo exhibition (Warning for risk of jamming! / Tegen 2*) to internet only recently. This video first of them: Hesa Fredrik.

tr: Geçen yıl Stokholm'de açtığım kişisel sergimdeki (Dikkat, Sıkışma Riski! / Tegen 2*) videoları ancak internete yükleyebiliyorum. Bu ilki: Hesa Fredrik.02.09 min. / 2009, Stockholm / Hakan Akçura

04.19 min. / 2009, Stockholm / Hakan Akçura

sv: Hur vore det med en sådan signal i dagens Sverige?

eng: "Why not?" is a one of the little suggestion for Stockholms daily life: On the subway, instead of so "clear" swedish voice, 15 years Swedish immigrant's accent announcements... It seems to be innocent to you I know, but you can't imagine how a strong taboo is that in Sweden.

tr: "Neden olmasın?", sayısının bayağı kabarık olduğunu -yüz binleri bulduğunu- düşündüğüm gizli ve tabii ki diğer az sayıdaki bilinir, gürünür isveç ırkçısının kabusu olabilecek çok basit bir öneriyi, olasılığı kurguluyor: Metroların kaydedilmiş, yol yordam, durak belirtir mükemmel isveççe konuşan kadın sesinin, 25 yıldır buralarda yaşayan bir göçmenin sesiyle yer değiştirmesi. Küçük bir aksan sorunu yani sadece!

(*) Om denna utställning / About that exhibition /O sergi hakkında:

Uyarılmadığımız risklere dikkat çeken bir sergi amaçladım (türkçe)
Hurriyet Daily News: "Immigrant artist’s fire fueled by sign in elevator" (english)
İsveç'teki ilk kişisel sergim açılıyor: "Dikkat! Sıkışma riski..." (türkçe)
VARNING för klämrisk! / DİKKAT! Sıkışma riski...
(svenska / türkçe)11.10.10

Försenade uppladdningar 1: Hesa Fredrik / Late upploads 1 : Hesa Fredrik / Gecikmiş yüklemeler 1: Hesa Fredrik

sv: Jag har kunnat ladda upp mina videor från senaste årets solo utställning (Varning för klämrisk! / Tegen 2*) till internet endast nyligen. Denna video är först utt: Hesa Fredrik.

eng: I could uppload my videos from last years solo exhibition (Warning for risk of jamming! / Tegen 2*) to internet only recently. This video first of them: Hesa Fredrik.

tr: Geçen yıl Stokholm'de açtığım kişisel sergimdeki (Dikkat, Sıkışma Riski! / Tegen 2*) videoları ancak internete yükleyebiliyorum. Bu ilki: Hesa Fredrik.02.09 min. / 2009, Stockholm / Hakan Akçura

sv: En skränig ljud- och händelseblandning med krockande betydelsevärldar. Titeln Hesa Fredrik syftar på krigssirénen som ljuder kl 15.00 första måndagen i varje månad.

eng: A blatant sound and event mixing with the crash of different meanings of worlds. Fake Rio Carnivals street show and Afghan immigrants hunger strike with "Hesa Fredrik" at the same time on center of Stockholm. The title Hesa Fredrik aimed at war sirens that sounds at 15:00 first Monday of each month at Stockholm and all big cities of Sweden.

tr: Bu kısa videoda Stockholm'un en merkezi meydanı Sergelstorg'de üç olayın birlikte kaydı sözkonusu: Afgan mültecilerin açlık grevi, daha çok salsa hayranı isveçlilerin itibar ettiği ve Rio'yla aynı zamanda düzenlenen sahte karnaval geçidi ile "Hesa Fredrik". "Hesa Fredrik", buraların en tuhaf adeti, her ayın ilk pazartesi günü saat 15:00'de yayınlanan ve önce 'olağanüstü durum'u, ardından bu durumun geçip gittiğini bildiren mutad şehir sirenlerinin argodaki adı... (Tam çevirisi, "sesi -bağırmaktan- kısık Fredrik". Hasbelkader İsveç'in şimdiki Başbakanı ile adaş...) Herkesi olası bir hava saldırısı karşısında hazır mı tuttuğu yoksa giderek daha kayıtsız mı kıldığı tartışılır olan güçlü uyarı sirenleri...

(*) Om denna utställning / About that exhibition /O sergi hakkında:

Uyarılmadığımız risklere dikkat çeken bir sergi amaçladım (türkçe)
Hurriyet Daily News: "Immigrant artist’s fire fueled by sign in elevator" (english)
İsveç'teki ilk kişisel sergim açılıyor: "Dikkat! Sıkışma riski..." (türkçe)
VARNING för klämrisk! / DİKKAT! Sıkışma riski...
(svenska / türkçe)7.10.10

Limited documentation of PAI 2010, Samothrace, GreeceGoing by boat to Samothrace, opening the PAI exhibition
and reaching the Sun Gate, which is most mystical Cabirian sanctuary on the island...

Samotraki'ye yolalışımız, PAI sergisinin açılışı ve adanın en gizemli, mabedi olan Kabiryen kültünün inşa ettiği Güneş Kapısı'na varışımız...