1.4.16

İmgenin yasaklanmasıyla "imgesini göremediğimiz" o şeyin yasaklanması arasındaki fark ne?Nüfusunun çoğunluğu "türk gibi sigara içen" ve "aslan sütüyle demlenen" bir ülkenin vatandaşları o büyük heyecanla seyrettikleri TV kanallarındaki her seri, her film, hatta her haber görüntüsünde sigara, pipo ve alkollü içeceklerin piksellenerek sansürlenmesine değil başkaldırmak, neredeyse 10 yıldır -kaç yıldır?- duyulabilir, çoğalabilir tek itiraz kelimesi kurmuyor, paşa paşa divanında, koltuğunda oturuyor ve bu "yeni imgeyi" olağanlaştırıyorsa, onlar o ülkede o sansürün sahiplerini Başkan kılmışlardır bile! Hangi başkanlık sistemi tartıştığınız?!

Tam babası tarafından kabahati her an yüzüne vurulan ve ne mutlu ki tokadı henüz suratına yemeyen çocukların ülkesi!
Yani şunu demek istiyorum:
Biriniz ya da birçoğunuz, bu -on milyonlara yönelik- toplu sansüre karşı dava açtınız...
Yani, TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN'un "Diğer koruyucu önlemler" bölümü 3. maddesinin 6. satırı ve BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN'ca değiştirilen 6487 sayılı Kanun'un 6. maddesine karşı...
Çiğnenen haklarınız olarak da TC Anayasası'nın 27. ve 28. maddesinin, yetmezse de AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR BİLDİRGESİ'nin İfade ve haber alma özgürlüğüni düzenleyen 11. maddesinin koruduğu hakları gösterdiniz.
Hepinizin bildiği gibi o temel haklar, size sunulan, gördüğünüz bir imgeyle karşılaştığınızda "imgeyi özgür ve tam görmenize" ve yaratılan eserin tümlüğüyle seyircisine ulaşmasına dair temel haklar!
Farkındaysanız, yasakoyucuların doğrudan üzerine yasa belirlemeye gerek duymadıkları kadar temel bir insan hakları ihlali bu ayan beyan toplu sansür.
O halde isterseniz, yasakoyucuların hakkında bir yasa yazmalarını gerektirecek önemi verir, yeni bir kuram yaratırsınız başvurunuzda, dava sürecinde.
Kaybederseniz bir üst mahkemeye taşırsınız davayı.
Gerekirse ve belki de en güzeli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar...
Kazanırsanız bu toplu sansür kalkacak biliyor musunuz!
On milyonlarca insan hiç ummadıkları kadar önemli bir özgürlüğü, uzun bir aradan sonra ilk kez tadacak, bu gelişmeye karşı çıkmayı temelden sorgulayacak.
Ne zafer!
Ne yenilgi!
Peki o zaman...
Kendinizi niye ikna edemiyorsunuz? Karşı çıkmak ve üzerine gitmek ve değiştirmek neden refleksif doğallıkta, hızda seçimleriniz değil?
Ulus Baker'i bundan doğru anamayız mesela bence...
Bir şeyin imgesinin yasaklanması ile o şeyin yasaklanması arasındaki fark ne? Sigara ve alkol yasaklandığında niye karşı çıkacaksanız, bugün karşı çıkmazsanız?
Bu arada hoş bir haber, “Sanatsal İfade Özgürlüğü Kılavuzu” da yayınlandı.

Ek: 

TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN 

Diğer koruyucu önlemler(1)
Madde 3 – (Değişik: 3/1/2008-5727/4 md.)
(6) Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamaz, görüntülerine yer verilemez.

BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanun No. 6487, Kabul Tarihi: 24/5/2013
MADDE 6- ... Televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkileri özendirici görüntülere yer verilemez.

TC ANAYASASI
IX. Bilim ve sanat hürriyeti
MADDE 27- Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her
türlü araştırma hakkına sahiptir.
MADDE 28- Basın hürdür, sansür edilemez.

AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR BİLDİRGESİ
Madde 11 İfade ve haber alma özgürlüğü
1. Herkes, ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ulusal sınırlarla kısıtlanmaksızın bir görüşe sahip olma, haber ve düşünceleri elde etme ve bunları ulaştırma özgürlüğünü içerir.

“Sanatsal İfade Özgürlüğü Kılavuzu”

B. SANATSAL İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNDEN
KIMLER YARARLANABILIR?
Sanatsal ifade özgürlüğüne yönelik müdahaleler yalnızca eseri yaratan kişiyi değil, eserin yaratılmasında katkısı olan, çoğaltılması ve yaygınlaştırılmasında rol oynayan diğer kişileri de etkiler. Hatta sanat eserine erişimi engellendiği ve bu nedenle kültürel yaşama katılım hakkına müdahale edildiği için sanat eserinin izleyicileri de etkilenebilir. Dolayısıyla sanatsal ifade özgürlüğünün mağdurları açısından ifade özgürlüğü bu noktada geniş kapsamlı bir koruma sağlar.