1.2.07

Segregation på Af Kultur: Respons från VP

Hej Hakan!

Det låtar verkligen nästan osannolikt, det du berättar om hur du blivit behandlad.

Min kollega som jobbar med arbetsmarknadsfrågor informerar mig om att arbetsförmedlingen kultur ska ge rikstäckande specialförmedling inom kulturområdet till arbetssökande med yrkesutbildning och/eller lång erfarenhet inom kulturområdet och ger mej adressen till Af Kulturs hemsida enligt vilken exempelvis formgivareräknas in bland de yrken som förmedlingen ska betjäna: link.

Det verkar vara klart läge att kontakta Diskrimineringsombudsmannen som utreder diskriminering, dvs olika behandling av lika fall. Om du inte redan gjort det och tagit reda på hur det går till: på sidan finns det mer detaljer om hur man anmäler. Visst är det svårt att bevisa diskriminering, men kanske just därför är det viktigt att anmäla så att myndigheten får en tydligare bild av hur diskrimineringen i samhället ser ut.

När du nu skriver till oss, menar du säkert att det är politikernas sak att se till att Arbetsförmedlingen Kultur fungerar på ett tillfredsställande sätt. Vi ska fundera på vad vi från Vänsterpartiets sida kan göra - exempelvis ställa en fråga till den ansvariga ministern om vad han tänker göra för att säkra likabehandlingen av kulturarbetare vid de olika Af-kultur i landet. Eftersom vi inte längre är ett parti som samarbetar med regeringen har vi ju inte möjligheten att ta upp saken direkt i regeringskansliet .

Tack för ditt brev. Det är alltid värdefullt för oss att få information om hur det faktiskt går till i samhället när man behöver använda sig av de institutioner som vi som politiker är med och tar beslut om.

Vänliga hälsningar

Gudrun Utas
pol.sekr. med ansvar för kulturfrågor på Vänsterpartiets riksdagskansli

No comments: